Slikanje biopolja2020-04-27T22:36:29+02:00

Človeško biopolje (avra) je najbolj občutljiv odraz fizičnega, čustvenega in v nekaterih primerih duhovnega stanja osebe.

Analiza biopolja s kamero Bio-Well in pripadajočo programsko opremo je plod več kot 20 let raziskav in kliničnih izkušenj zdravnikov in bolnikov.
S slikanjem biopolja dobimo vpogled v energijski odziv telesa. Analiza biopolja vključuje prikaz biopolja (avre), intenzitete in položaja čaker, meritve jin in jang posameznih meridianov, energijski diagram za posamezne organe, stopnjo stresa oz. tesnobe, nivo celotne energije ter simetrijo in uravnoteženost organov.

Kdaj se priporoča slikanje biopolja?

Za slikanje avre se lahko odločite, ko želite preveriti intenziteto vašega biopolja, položaj in intenziteto posameznih čaker, pot jing/jang meridianov ali energijsko zalogo. Dobljene informacije so vam lahko v pomoč pri razumevanju svojega počutja. Potrebno pa je poudariti dejstvo, da je BioWell kamera zasnovana za spremljanje biopolja in ni medicinski pripomoček, saj ni namenjen diagnostiki ali zdravljenju bolezni.

Kaj slikanje biopolja sporoča?

 S slikanjem biopolja preverimo raven našega trenutnega biopolja, energijsko zalogo, položaj in intenziteto čaker ter nivo stresa.

PRIMER SLIKE BIOPOLJA PRED TERAPIJO

PRIMER SLIKE BIOPOLJA PO TERAPIJI

VRNITE SE NA STORITVE ALEFI
VEČ O TRETMAJIH ZA IZBOLJŠANJE BIOPOLJA
NAROČITE SE