Razvoj kozmetike za podjetja

Imate poslovno idejo za nov kozmetični izdelek? Zaupajte nam. Z znanjem in izkušnjami s področja kemije in farmacije lahko tudi vam pomagamo razviti nov kozmetični izdelek. 

Podpiramo dobre poslovne zgodbe.

Po predhodnem dogovoru se dogovorimo za termin prvega srečanja, kjer predstavite svojo kozmetično idejo, želje in cilje.

Po potrjeni ponudbi in podpisu pogodbe, se lotimo naslednjih korakov za:

a) Celostni razvoj izdelka:

 1. Predstavitev poti raziskave in razvoja novega kozmetičnega izdelka.
 2. Prejem prvih vzorcev izdelkov po dogovorjeni časovnici.
 3. Testiranje in po potrebi korigiranje prvih vzorcev oz. prototipov.
 4. Stresno stabilnostno testiranje izbranih prototipov izdelka.
 5. Izbira kozmetične embalaža.
 6. Priprava nalepke oz. izgleda embalaže.
 7. Strokovni pregled kreirane etikete za izbran kozmetični izdelek.
 8. Mikrobiološki izzivni test (z dodano vodno fazo).
 9. Potrditev mikrobiološke ustreznosti izdelka (z dodano vodno fazo).
 10. Priprava podatkovnega dosjeja in ocena varnosti za nov kozmetični izdelek v skladu z veljavno uredbo za kozmetične izdelke.
 11. Priglasitev kozmetičnega izdeleka oz. registracija izdelka na spletnem portalu za kozmetične izdelke (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).
 12. Lansiranje kozmetičnega izdelka na trg.
   

b) Pripravo dokumentacije za registracijo kozmetičnega izdelka:

 1. Priprava podatkovnega dosjeja in ocena varnosti za nov kozmetični izdelek v skladu z veljavno uredbo za kozmetične izdelke.
 2. Priglasitev kozmetičnega izdeleka oz. registracija izdelka na spletnem portalu za kozmetične izdelke (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).
 3. Lansiranje kozmetičnega izdelka na trg.

 

Rezervirajte termin

Cenik

Razvoj kozmetičnega izdelka
500.00 €

Cena se lahko spremeni glede na kompleksnost razvoja kozmetičneg izdelka. Pred začetkom razvoja je postavljena končna cena za razvoj izbranega kozmetičnega izdelka.

Ob plačilu 50% predujema se začne priprava razvoja sestave. Sestavine priskrbi naročnik. Takoj po sklenjenem dogovoru o sodelovanju se podpiše pogodba o zaupnosti. Preostanek plačila se izvede tik pred prejemom postavljene recepture razvitih kozmetičnih izdelkov. Po izvedenem celotnem plačilu se preda izbrana različica sestave.

Razvoj kozmetičnega izdelka s tremi protitipi
900.00 €

Razvoj kozmetičnega izdelka se izvede s tremi prototipi, vključena je izdelava ene korekcije sestave.

Cena se lahko spremeni glede na kompleksnost razvoja kozmetičneg izdelka. Pred začetkom razvoja je postavljena končna cena za razvoj izbranega kozmetičnega izdelka.

Ob plačilu 50% predujema se začne priprava razvoja sestave. Sestavine priskrbi naročnik. Takoj po sklenjenem dogovoru o sodelovanju se podpiše pogodba o zaupnosti. Preostanek plačila se izvede tik pred prejemom postavljene recepture razvitih kozmetičnih izdelkov. Po izvedenem celotnem plačilu se preda izbrana različica sestave.

Priprava podatkovnega dosjeja in ocene varnosti
500.00 €

Ob plačilu 100% predujema se prične priprava kozmetične dokumentacije. Takoj po sklenjenem dogovoru o sodelovanju se podpiše pogodba o zaupnosti. Kozmetični izdelki bodo v roku 14ih delovnih dni po prejemu celotne dokumentacije vnešeni v CPNP portal in vsa kozmetična dokumentacija bo poslana naročniku po pošti. Izjavljam, da nismo zavezanci za DDV. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.

Strokoven pregled embalaže - prvi pregled
100.00 €

Strokoven pregled primarne in sekundarne embalaže zajema - prvi pregled.

Strokoven pregled embalaže - nadaljni pregledi
60.00 €

Strokoven pregled primarne in sekundarne embalaže - nadaljni pregledi.

Določitev INCI imen - pred pripravo dokumentacije
50.00 €

Določitev INCI imen (vključno z alergeni) - pred pripravo podatkovnega dosjeja in ocene varnosti.

Določitev INCI imen - brez priprave dokumentacije
100.00 €

Določitev INCI imen (vključno z alergeni) - brez priprave podatkovnega dosjeja in ocene varnosti.

Določitev vsebine na embalaži
150.00 €

Določitev vsebine na primarni in sekundarni embalaži s predlogi besedila.

Komplet A
650.00 €

Komplet A zajema pripravo kozmetične dokumentacije s kompletno strokovno podporo (določitev INCI in alergenov, en pregled in navedba korekcij na primarni in sekundarni embalaži)*.

*Za vse dodatne preglede vsebine embalaže ali strokovno svetovanje je potrebno doplačilo.

Komplet B
690.00 €

Komplet B zajema pripravo kozmetične dokumentacije s kompletno strokovno podporo (določitev INCI in alergenov, en pregled in navedba korekcij na primarni in sekundarni embalaži) + priglasitev v CPNP portalu.

Komplet C
740.00 €

Komplet C zajema pripravo kozmetične dokumentacije s kompletno strokovno podporo (določitev INCI in alergenov, pregled in navedba korekcij na primarni in sekundarni embalaži) + kreiranje CPNP portala + priglasitev v CPNP portalu.

Kreiranje CPNP portala
50.00 €

Kreiranje CPNP portala.

Vnos izdelka v CPNP portal
40.00 €

Vnos izdelka v CPNP portal.

Strokovno svetovanje
130.00 €

Pri strokovnem svetovanju se minimalno obračuna ena ura. Za svetovanje izven delovnega časa (po 17 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

Paket mesečnega strokovnega svetovanja
300.00 €

Paket mesečnega strokovnega svetovanja zajema tri ure svetovanja na mesec. Za dodatne ure svetovanja se izvede doplačilo. V primeru svetovanja na drugi lokaciji, se dodatno obračunajo še potni stroški. Paket se sklene za obdobje enega leta. Ure se ne prenašajo v naslednji mesec.