RAZISKAVE, RAZVOJ IN SVETOVANJE

Razvoj in registracija vašega kozmetičnega izdelka

Imate poslovno idejo za nov kozmetični izdelek?

Vabljeni na sestanek in predstavitev vaše ideje.

Predstavim vam pot raziskave in razvoja novega kozmetičnega izdelka.

V dogovorjenem času prejmete prve vzorce izdelkov.

Izvede se stresno stabilnostno testiranje izbranih prototipov izdelka.

Izberemo kozmetično embalažo.

Strokovno se pregleda kreirana etiketa za kozmetični izdelek.

Izvede se mikrobiološki izzivni test (kjer je dodana vodna faza).

Potrdi se mikrobiološka ustreznost izdelka (kjer je dodana vodna faza).

Pripravim podatkovni dosje in oceno varnosti za nov kozmetični izdelek v skladu z Uredbo (ES) št. 1223/2009.

Izvedemo priglasitev za kozmetični izdelek (na spletnem portalu za kozmetične izdelke
(Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).

POŠLJITE POIZVEDOVANJE